Údržba zahrad

Nabízíme celoroční údržby zahrad. Jarní údržby, prořezání trávníků, úpravy záhonů, ošetření, zmlazení a stříhání rostlin. Odstraňujeme chemicky plevele, aplikujeme hnojiva na zatravněné plochy a rostliny.

 

Vertikulace (prořezání) trávníků:

  • rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a zamechování
  • kolmým přesekáním výběžků trav podněcuje tvorbu nových výhonů a trávník se zmlazuje
  • narušuje a omezuje růst dvouděložných rostlin (trávníkových plevelů) zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy
  • lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch, popřípadě i přísev travních semen
  • po vertikulaci případně přihnojíme optimálními hnojivy
  • a trávník dosejeme stejnorodou travní směsí